Stichting Stamps - ANBI

Stamps wil mensen en hun naasten de verbindende kracht van openheid en emotionele steun laten ervaren tijdens medische of andere gezondheidstrajecten. 

Daartoe is de sociale onderneming Stamps B.V. opgericht die een app (door)ontwikkelt waarin patiënten op veilige, reclamevrije wijze hun emotionele verhaal kunnen delen met hun dierbaren. 

De app is gratis voor alle gebruikers. Mensen kunnen in de app patiënten steunen met emoticon, tekst of door in app aankoop van kaartje, bloemetje of ander aardigheidje. Deze eerste bron van inkomsten, affiliate marketing, is een belangrijke inkomstenbron van Stamps B.V. Daarnaast zullen we vermogende particulieren en bedrijven (derden) vragen om donaties aan Stichting Stamps.

Fondsenwerving bij derden is van belang in de eerste jaren, zo lang als de inkomsten uit de commerciële organisatie nog niet toereikend zijn. Als de inkomsten uit de B.V. kostendekkend zijn, zullen we winsten terug laten vloeien naar de gebruikers van de app via Stichting Stichting in lijn met de missie

Stamps app tips bij het schrijven

Over Stichting Stamps

Stichting Stamps werd opgericht in september 2022. 

Zij kent drie bestuurders: Pien de Ruig (voorzitter), Tess van Logtestijn (secretaris en penningmeester) en Caroline van der Graaf-Scheffer. 

Alle drie de bestuurders zijn onbezoldigd. Er zijn geen medewerkers in dienst. Voor hand- en spandiensten wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers.

Het beleidsplan van Stichting Stamps lees je hier

RSIN: 864281663 
KvK-nummer: 87391015