Stamps in Appstore van Kanker platform

Stamps Appstore Kanker.nl

Delen:

Stamps is opgenomen in de Appstore van het platform Kanker.nl. Een waardevolle mijlpaal voor ons! Het platform kanker.nl wijst patiënten de weg in de wereld van kanker. Het platform levert betrouwbare informatie over behandelingen en gevolgen van kanker. Je vindt er contact mogelijkheid met lotgenoten. Ook biedt het veel informatie over hulp en ondersteuning tijdens kanker. Het kan rekenen op duizenden bezoekers per maand.
Sinds enkele tijd biedt het platform ook een opnieuw vormgegeven eigen Appstore met daarin allerlei waardevolle apps voor patiënten en/of hun naasten.

Voor ons is de vermelding op kanker.nl om meerdere redenen een mijlpaal. Stamps werd goedgekeurd door een onafhankelijke selectiecommissie en dat bevestigt de kwaliteit en waarde van Stamps.. Maar belangrijker, het helpt ons bij onze missie om meer impact te maken. De zicht- en vindbaarheid van Stamps wordt immers vergroot nu we in deze Appstore van Kanker.nl staan. En dat is echt een belangrijke mijlpaal voor ons.
De apps worden alfabetisch vermeld in de Onco Appstore. Je vindt Stamps door de selectie “communicatie’ te gebruiken.

Gerelateerde artikelen